Braving Focus - The Loudest Noise Comes From The Electric Xs0Xg0Nex.

Att skriva om kristall

Att man skriver om kristall i en blogg så här det kan ju tyckas underligt men någonting måste man skriva om och då valde jag dessa ord: kristallvas och kristallkrona, kristallmottagare och kristallografi dessutom kristallvatten - alla är dom ord som med framgång kan användas i det dagliga livet för att undvika uttråkning när det gäller passande ordval. Orden kristallvas och kristallkrona, kristallmottagare och kristallografi dessutom kristallvatten bör ses som möjligheter!